Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

mgr Magdalena Ficoń

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent muzealny

Email: magdalena.ficon@upjp2.edu.pl

Dyżur:
Dyżur w sesji poprawkowej: 7 września 2018 r., 9.00-10.00, sala 202.

Curriculum Vitae:

2018 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

2017 – Sekretarz Warsztatów Historycznych dla młodzieży organizowanych przez WHiDK UPJPII w Krakowie

2017 – Członek zespołu redakcyjnego Folia Historica Cracoviensia

2017 – Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie - asystent muzealny

2014 - 2016 – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2013 - 2014 – Podyplomowe Studia Symbolika w kulturach świata - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2013 - 2015 – studia magisterskie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2010 - 2013 – studia licencjackie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2009 - 2014 – studia magisterskie, teologia spec. turystyka religijna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2018 – Seminarium informacyjne pt. "Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych"

2018 – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2017 – Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Język pozawerbalny we współczesnym świecie (kierunek: Symbole i znaki w kulturach; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Nie takie muzeum straszne – muzealne oferty edukacyjne (kierunek: Semiologia w edukacji; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ewaluacja zajęć e-learningowych (kierunek: Semiologia w edukacji; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Praktyki archiwalne i kancelaryjne (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wielkie obszary miejskie świata (kierunek: turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Wielkie obszary miejskie świata (kierunek: turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Emblematy i symbole w biżuterii patriotycznej przełomu XIX i XX wieku na przykładzie ziem polskich. Wybrane zagadnienia [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku: Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 2017, s. 361-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Plakat w historii – historia w plakacie [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum: Avalon 2017, s. 608-623. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Multimedialne muzea - dobrodziejstwo czy zatracenie idei? [w:] Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych: Avalon 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy [w:] Znak – Symbol – Rytuał. Misericordia Domini: UNUM 2016, s. 235-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od emblematów do plakatów. Kontinuum czy nowa forma? [w:] Znak – Symbol – Rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2016, s. 237-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władza wieczna i przemijająca. Insygnia opackie w emblematach na przykładzie Regula Emblematica Sancti Benedicti [w:] Znak – Symbol – Rytuał. Od narodzin do śmierci: Pasaże 2014, s. 29-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Wygłoszone referaty:

- Zakony Reguły św. Benedykta na przestrzeni wieków – rewolucja czy ewolucja?; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym" [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2018-06-20

- Znaczenie emblematów w przestrzeni sakralnej; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem" [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-06-15

- Elizabeth Blackwell. Kobieta, która walczyła o swoje marzenia; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci" [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-17

- The significance of the emblems in the decor of the temples of religious communities of the Rule of St. Benedict functioning on Polish lands; [podczas konferencji:] International Conference of Students in Doctoral Programmes 2018 „We cannot see wchat we do not know“ [miejsce konferencji:] Charles University, Praga, 2018-04-26

- Ląd nad Wartą - historia opactwa we freskach, herbach i emblematach; [podczas konferencji:] Sesja doktorantów i doktorów [miejsce konferencji:] Leszno, 2017-12-07

- Treści ideowe emblematów w opactwach w Sulejowie i Wąchocku; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Ikonografia w Naukach Pomocniczych Historii - znaczenie przekazów obrazowych w naukach historycznych [miejsce konferencji:] Poznań, 2017-06-10

- Przekaz ideowy emblematów opactwa w Lądzie nad Wartą; [podczas konferencji:] International Conference of Young Historians Middle-East Europe in historical research of PhD students [miejsce konferencji:] Poznań, 2017-05-27

- Zrozumieć niezrozumiałe - emblematy w pocysterskich opactwach na ziemiach polskich; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy - trwałość i przemijanie" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-11

- Muzea multimedialne – dobrodziejstwo czy zatracenie idei; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-01

- Od kurtyzany do cesarzowej, czyli jak Teodora została bazylissą; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci" [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-28

- Emblematy i symbole w biżuterii przełomu XIX i XX w. na przykładzie ziem polskich; [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-10-11

- Emblematyka jako forma społecznego przekazu; [podczas konferencji:] Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy [miejsce konferencji:] Białystok, 2016-05-06

- Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI" [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-27

- A Visualisation of Some Biblical Passion Verses in the Emblems Placed at the Cloisters of the Monastery of the Franciscan Friars in Cracow; [podczas konferencji:] Image and man [miejsce konferencji:] Celje, 2015-04-13