Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe
Piłsudskiego 6
33-100, Tarnów
Telefon:
14 622 33 31, 14 621 35 04(5) w. 618
Faks:
14 622 33 31
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej

Kryteria kwalifikacji

Warunki przyjęcia na studia:
ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 27 września 2017 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 27 września 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Nauka potrwa sześć semestrów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

Limit miejsc

limit dolny: 13 osób, limit górny: 20 osób

Limit miejsc

Zajęcia prowadzone w soboty w godz. 9.00-14.00 na WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów , sala B23
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr Jerzy Bednarz
ks. dr Paweł Bogaczyk
ks. dr Andrzej Dudek (WTSwT)wtorek godz. 12:45 - 13:45 w siedzibie "Tarnowskich Studiów Teologicznych" Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (WTSwT)
ks. dr Robert Głuchowski (WTSwT)
ks. dr Piotr Jaworski
ks. dr hab. Robert Kantor (WTSwT)Piątek 9.00-10.00, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów - kancelaria kurii
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr Adam Kłóś
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr A. Kumorek
ks. dr hab. Piotr Łabuda (WTSwT)
ks. dr Mirosław Łanoszka (WTSwT)
ks. dr Paweł Marzec
ks. dr Tomasz Maziarka
ks. dr Tadeusz Michalik
ks. dr hab. Andrzej Michalik (WTSwT)
ks. dr Czesław Noworolnik (WTSwT)
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan (WTSwT)B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45
ks. dr Leszek Rojowski (WTSwT)
ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (WPK)czwartek, 14.00-15.00; sekretariat WPK, p. 408, p. III
ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka (WTSwT)
ks. dr Jacek Soprych (WTSwT)
ks. dr Adam Sroka
ks. prof. dr hab. Józef Stala (WTSwT)
ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr Andrzej Sułek (WTSwT)poniedziałek godz. 12.45-13-45
ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz (WTSwT)
ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 12.15-13.15, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (WTSwT)