Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Rekrutacja na praktyki-dokumenty wymagane (Rekrutacja do wyczerpania miejsc)

Poszukiwanie instytucji, list intencyjny

- spróbuj samodzielnie nawiązać kontakt z zagranicznymi instytucjami, których profil Cię interesuje; Instytucja, która zgodzi się przyjąć Cię na praktyki powinna wystawić list intencyjny, w którym potwierdzi gotowość zaoferowania Ci praktyk (wzór listu intencyjnego dostępny jest u Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+);

- pamiętaj: praktyka w ramach programu Erasmus+ nie może być krótsza niż 2 pełne miesiące, na czas praktyk otrzymasz grant dofinansowujący Twój pobyt za granicą;

Formularz zgłoszeniowy

- potwierdź w dziekanacie średnią ocen z całego okresu studiów;

- uzyskaj u koordynatora wydziałowego potwierdzenie, że wybrana przez ciebie praktyka jest zgodna z kierunkiem studiów realizowanych w UPJPII;

- jeśli nie posiadasz certyfikatu z języka, w którym będzie realizowana praktyka, skontaktuj się z MSJO i poproś o sprawdzenie Twoich umiejętności językowych i wystawienie zaświadczenia.

Learning Agreement for Traineeships (LAfT)

- przygotuj Learning Agreement for Traineeships (Porozumienie o programie praktyki). Formularz jest dostępny na uczelnianej stronie internetowej Erasmusa+;

- uzyskaj podpis Koordynatora Wydziałowego (responsible person);

- uzyskajpodpisy instytucji przyjmującej (dokument może być wysłany faxem lub jako skan – nie wysyłaj zdjęć dokumentów);

Ubezpieczenie i inne dokumenty

- od Koordynatora Uczelnianego otrzymasz zaświadczenie dla NFZ, że jesteś stypendystą Erasmusa+ - zaświadczenie potrzebne w celu wyrobienia karty EKUZ;

- wykup dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (tego typu ubezpieczenie jest dołączone np. do kart EURO26 lub ISIC) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC); niektóre firmy ubezpieczają swoich praktykantów – zanim wykupisz ubezpieczenie skontaktuj się z firmą w tej sprawie;

- dostarcz do złożonych dokumentów kserokopie karty EKUZ oraz ubezpieczenia (dokumenty mogą być również wysłane jako skan);

- złóż u Koordynatora Uczelnianego wypełniony formularz danych bankowych oraz potwierdzenie o dofinansowaniu stypendium (oba formularze dostępne na stronie).

Umowa finansowa UPJPII - Student

- gdy uzyskasz wszystkie podpisy w dokumencie LAfT, zgłoś się do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w celu podpisania Umowy finansowej z UPJPII.