Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Atrakcyjna praca przy projekcie "Konserwacja unikatowych zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej"!

W związku z wybraniem do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod nazwą Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych "Oś 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami" Rektor UPJPII  ogłasza konkurs na:

1. Stanowisko: asystent kierownika projektu w pracowni badań i konserwacji tkanin zabytkowych UPJPII -1 etat

2. Stanowisko: asystent kierownika projektu w pracowni badań i konserwacji tkanin zabytkowych UPJPII -1 etat

3. Stanowisko: asystent kierownika projektu w pracowni badań i konserwacji tkanin zabytkowych UPJPII -1/2 etatu

4. Specjalista do spraw obsługi technicznej w pracowni badań i konserwacji tkanin zabytkowych UPJPII-1/2 etatu

5. Przewodnik muzealny 1 etat

6. Asystent muzealny 1/2 etatu

7. Asystent muzealny 1/2 etatu

8. Organizator pilotażowych lekcji i warsztatów muzealnych dla osób niewidomych i niedowidzących 1/2 etatu  

9. Asystent koordynatora programu pilotażowych lekcji i warsztatów muzealnych projektu-1 etat

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

            Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowego projektu jest konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej. Głównym zadaniem projektu jest finalizacja prac konserwatorskich w Kapitularzu Krakowskiej Kapituły Katedralnej poprzez wykonanie konserwacji tkanin obiciowych ze ścian tego pomieszczenia. Tkaniny obiciowe ścian we wnętrzu Kapitularza stanowią niezbędny element kompozycyjny, decydujący o niepowtarzalnym wyglądzie tego pomieszczenia. Proponowana restauracja wymienionych obiektów oraz ponowne zainstalowanie ich na ścianach, przyczynią się do przywrócenia wartości funkcjonalnych oryginalnie zaaranżowanej przestrzeni – co wobec zakończenia remontu i konserwacji pomieszczeń Archiwum Kapituły nabiera większego znaczenia. Wyjątkowa wartość historyczna i artystyczna tkanin, w połączeniu z koniecznością niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, finalizujących zabiegi związane z konserwacją i restauracją pomieszczenia Kapitularza świadczą dobitnie o ważności projektu.

             Pracom konserwatorskim towarzyszyć będą także remontowo-budowlane w wybranych pomieszczeniach Domu Długosza.

            Efekty projektu udostępnione będą w przestrzeni wystawienniczej za pomocą interaktywnej multimedialnej ekspozycji, dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych w tym: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i pracowników naukowych, osób niewidomych i niedowidzących oraz niezależnych odbiorców. Stworzenie ekspozycji multimedialnej, na której będzie można obejrzeć zdigitalizowane pomieszczenie Kapitularza wraz z wybranymi zabytkami, pozwoli pokazać znaczenie wkładu Krakowskiej Kapituły Katedralnej w rozwój kultury polskiej i europejskiej. Punktem wyjścia będą zabytki znajdujące się w zbiorach zarówno katedry, jak i Kapituły krakowskiej, które na potrzeby ekspozycji zostaną zdigitalizowane i udostępnione za pomocą multimediów.

             Integralną częścią ekspozycji będzie moduł dla osób niewidomych i niedowidzących. Będą one miały wyjątkową możliwość zapoznania się z replikami niektórych zabytków, co jest istotne, bowiem na co dzień nie mają dostępu do szeroko pojętej kultury wizualnej i często nie spotykają się z podstawowymi nośnikami kultury oraz tradycji jak insygnia koronacyjne, groby królewskie czy paramenty liturgiczne. Taka koncepcja ekspozycji pozwoli przynajmniej częściowo na zatarcie barier w kształceniu osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły w załącznikach: