Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Bp dr hab. Grzegorz Ryś arcybiskupem metropolitą łódzkim 14 IX 2017

 

Nuncjatura Apostolska ogłosiła dziś decyzję Ojca Świętego Franciszka, zgodnie z którą dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Urodził się w Krakowie w 1964 r. Tu odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Równolegle studiował na Wydziale Historii PAT. Po rocznej przerwie poświęconej pracy duszpasterskiej, kiedy to pracował jako wikariusz w parafii św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, powrócił na naszą uczelnię i pozostaje z nią związany do dziś.

Jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.  Naucza historii Kościoła, prowadzi seminaria magisterskie i doktoranckie z historii starożytnej i średniowiecznej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii i teologii.

Prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach Pastoralnych Formacji Stałej Kapłanów oraz na Studiach Podyplomowych Relacje Chrześcijańsko – Żydowskie, zawsze bowiem bardzo angażował się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.

Abp Grzegorz Ryś w latach 2004–2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010–2011 przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – m. in. w procesie Jana Pawła II.

Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Grzegorz Ryś święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze na Wawelu. Posługę biskupią pełni od 2011 r. Zawołaniem uczynił słowa „Virtus in infirmitate” – „Moc w słabości”.

Biskup Ryś zastąpi w Łodzi abp. Marka Jędraszewskiego, który w styczniu mianowany został metropolitą krakowskim. Od tamtej pory metropolią łódzką kierował administrator diecezji.

 

 Kraków, 14 września 2017 r.

Jego Ekscelencja

Abp dr hab. Grzegorz RYŚ

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie,

w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyrażam gratulacje w związku z tym, że biskup archidiecezji krakowskiej, a zarazem tak ceniony, szanowany i lubiany nauczyciel akademicki naszego uniwersytetu został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem, metropolitą łódzkim. Jest to dowodem uznania papieża dla dotychczasowej, jakże owocnej posługi pasterskiej Waszej Ekscelencji.

Wkład w rozwój, wieloletnia praca na rzecz naszej uczelni na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, z którym Ekscelencja był związany od początku jego istnienia – najpierw jako student, a następnie cieszący się ogromnym uznaniem wykładowca – pozostają nie do przecenienia.

Zapewniam o gorliwej modlitwie w intencjach Waszej Ekscelencji, prosząc o zdrowie i wszelką pomyślność w owocnym wypełnianiu nowych zadań w Kościele łódzkim i w Kościele powszechnym w myśl zawołania, jakie towarzyszy Ekscelencji „Virtus in infirmitate”. Niechaj Duch Święty najlepiej znający nasze powołania kieruje najlepszymi z dróg, by wierni, nad którymi Ekscelencja obejmuje pieczę, umacniali się w możliwości jeszcze głębszego przeżywania wiary.

Z modlitwą i wyrazami głębokiego szacunku

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor UPJPII w Krakowie

 

Relacja filmowa z ogłoszenia decyzji papieża Franciszka w Sali Okna Papieskiego krakowskiej kurii przez abpa Marka Jędraszewskiego (14.IX.2017)