Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

UPJPII będzie współpracował z Małopolskim Oddziałem PFRON – umowa podpisana 14 XII 2017

W dniu 14 grudnia 2017 roku, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Martę Mordarską – pełnomocnika Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, reprezentowanym przez JM Rektora ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka.
Przedmiotem umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej, a tym w szczególności w zakresie praktyk i staży zawodowych dla studentów Uniwersytetu Papieskiego oraz działalności rozwojowej, naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów. Podjęta współpraca na styku nauki i praktyki daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki jej stosowania oraz zapewnia podejmowanie społecznie wartościowych przedsięwzięć, szczególnie dla kierunków studiów o profilu praktycznym.
Umowa została podpisana w obecności kanclerza UPJPII  ks. Andrzeja Lichosyta oraz dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII, osoby upoważnionej do podejmowania działań służących realizacji zawartej umowy ze strony Uniwersytetu.

Szczegóły, zdjęcia TUTAJ