Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Warsztaty Historyczne dla młodzieży szkół średnich – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Historia człowieka –  człowiek w historii

 – pod takim hasłem odbywać się będą tegoroczne Warsztaty Historyczne, do udziału w których Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego zachęca i serdecznie zaprasza młodzież szkół średnich.

Warsztaty będą się odbywać raz w miesiącu, począwszy od października, zwykle w trzecią sobotę miesiąca.
Każde spotkanie składać się będzie z dwóch części:
•    sesji edukacyjnej w formie wykładu lub prelekcji, poświęconej tematyce danego warsztatu, prezentującej zjawiska społeczne lub kulturowe, przybliżającej dziedzictwo kulturowe nie tylko Polski, ale również Europy i świata. Sesje edukacyjne zostaną poprowadzone przez kadrę naukową naszego Uniwersytetu oraz zaproszonych gości;
•    wyjścia poza uniwersyteckie mury w ramach części drugiej warsztatów. Młodzi adepci nauki znajdą się w miejscach, które zwykle pozostają niedostępne dla przeciętnych turystów czy mieszkańców Krakowa.

Zaplanowany cykl siedmiu spotkań zakończy test wiedzy, którego laureaci otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane zostaną certyfikaty. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów oraz opiekę naukową nad nimi w trakcie warsztatów otrzymają zaświadczenia odpowiednie do celów awansu zawodowego.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszych warsztatach pozwoli nie tylko na ubogacenie wiedzy i umiejętności, ale stanie się okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Chcielibyśmy przede wszystkim, by warsztaty historyczne dały młodzieży możliwość zafascynowania się tak historią jako dziedziną humanistyczną, jak i światem uniwersyteckim.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane przystąpieniem do wyżej wspomnianego testu wiedzy i otrzymaniem akademickiego zaświadczenia zobowiązane są do regularnego uczestniczenia w spotkaniach (dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności). Limit miejsc wynosi 40 osób. Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl najpóźniej do 18 października 2017.

 

     Kierownik Warsztatów                                                                      Dziekan WHiDK
dr hab. Józef Cezary Kałużny                                                         ks. prof. dr hab. Jacek Urban

 

W załączniku: list skierowany do szkół średnich wraz z grafikiem spotkań warsztatowych.