Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - komunikaty

Rozdane zostały tegoroczne nagrody Totus Tuus przyznawane osobom i instytucjom, które przyczyniają się do promowania nauczania świętego Jana Pawła II. W kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” nagroda przypadła dominikaninowi o. Jarosławowi Kupczakowi  – wykładowcy UPJPII w Krakowie. O. Jan Kupczak jest teologiem, kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym, dyrektorem Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII, popularyzatorem myśli św. Jana...
    INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt „Staże dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”, nr POWR.03.01.00-S129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-...
Nie zabrakło Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu. Reprezentują uczelnię JM rektor ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorektor ds. studenckich i dydaktyki ks. dr hab. Robert Tyrała, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej ks. dr hab. Antoni Świerczek, dr hab. Witold Zalewski dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. W...
Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2018 Do 22 października, do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do ósmej edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty i działania zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 r. Do każdej z sześciu kategorii konkursowych (Projekt Roku, Konferencja Roku, Wyprawa Roku, Koło Naukowe Roku, Opiekun Naukowy Roku oraz - nowość! - Debiut Roku 2018) należy aplikować poprzez formularze dostępne na...
    Pierwszy Klub Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy organizuje akcję krwiodawstwa i gorąco zachęca do udziału w niej. 16 października 2018 r., Hala Cracovia, ul. Focha 40 w godz. 11 – 15. "Akcja Krwiodawstwa i Pojednania Kibiców" jest prowadzona przez Pierwszy Klub Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy, aby upamiętnić największego sympatyka Cracovii – św. Jana Pawła II. Przeprowadzana jest 16 października w związku z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Pierwszy Klub...
Rektor i Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w poniedziałek 15 października 2018 roku. Władze naszej uczelni bardzo liczą na udział studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych w uroczystościach inauguracyjnych, tak w Kolegiacie św. Anny jak i w Filharmonii Krakowskiej. W tym dniu ogłoszone zostały godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych między godz. 9.00 a 15.00....
4 października, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle odbył się Koncert Papieski w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa oraz Chóru Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Wystapiła Katarzyna Oleś-Blacha, solistka Opery Krakowskiej. Koncert powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wykonano utwory kompozytorów dawnych m.in. Mozarta oraz współczesnych jak Marco Frisina. Nie zabrakło również...
Od poniedziałku 8 października br. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zaprasza na pokaz pamiątek ze zbiorów Muzeum, poświęcony korporacjom studenckim. Obok eksponatów można zapoznać się z zarysem dziejów krakowskiego środowiska korporacyjnego, które to organizacje były w okresie międzywojennym, jak i wcześniej ważną częścią polskiego życia akademickiego. Angażowali się w różnego rodzaju działalność związaną z uczelnią - samokształceniową, ideowo - wychowawczą w duchu narodowym...
4 października 2018 roku o godz. 12.00 w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa), w holu głównym (I piętro) odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej „…I ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI – W 40. ROCZNICĘ WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – JANA PAWŁA II” zrealizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W otwarciu ekspozycji planowany jest udział Marszałka Sejmu...
Tradycją Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest pielgrzymka wspólnoty akademickiej poprzedzająca uroczystość inaugurującą nowy rok akademicki. Teraz, po raz czwarty z rzędu, spotkaliśmy się w Sanktuarium św. Jana Pawła II, by poprzez wspólną modlitwę prosić o opiekę Bożą i naszego świętego patrona św. Jana Pawła II (w poprzednich latach, zanim powstało sanktuarium na Białych Morzach, pielgrzymowano do Kalwarii Zebrzydowskiej). Samorząd Studentów UPJPII witał najmłodszych...
Po raz kolejny Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII gościł dziesiątki młodych ludzi podczas Małopolskiej Nocy Naukowców. Warsztaty i prezentacje poprowadzili: dr Katarzyna Drąg, dr Klaudia Cymanow-Sosin, red. Paweł Sołtysik i student IDIKS - Artur Pucia. Uczniowie z małopolskich szkół zafascynynowani byli szczególnie zapleczem Akademickiego Centrum Medialnego pod dyrekcją ks. dra hab. Michała Drożdża, który stworzył wraz ze współpracownikami profesjonalne zaplecze...
Z okazji 80 rocznicy urodzin dla nieba św. Siostry Faustyny ukazał się numer „Polonia Sacra” 3 (2018) poświęcony wielkiej świętej trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ks. Henryk Sławiński, Redaktor naczelny „Polonia Sacra”     "Polonia Sacra" publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Artykuły są dostępne w całości: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/issue/archive

Strony