Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego, Katedra Komunikacji Religijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Język nowej ewangelizacji, która odbędzie się w dniach 24–26 września 2015 roku w Supraślu k. Białegostoku. W obszarze polskiego życia religijnego...
Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w I Międzyuczelnianej Konferencji Filozoficznej Kół Naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Akademii Ignatianum pt. Postęp: uczłowieczenie czy odczłowieczenie?, która odbędzie się 13 maja br. w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3.  Na abstrakty o ilości znaków ≤ 1500 czekamy do 30 kwietnia równie br. pod adresem e-mail: animaest7@gmail.com. Wydarzenie znajduje się też na Facebooku. Organizatorami wydarzenia są:,Koło Naukowe...
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie konferencja naukowa pt. Szczęście i radość w relacjach społecznych, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w sali 218 w budynku przy ul. Bernardyńska 3.    
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału już w III konferencji z cyklu Społeczeństwo szukające rozumu, tym razem pt. Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Konferencja odbędzie się w 15 – 16 maja 2015 roku w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się obecnemu społeczeństwu, które przez wielu myślicieli zostało określone mianem ponowoczesnego. Podczas konferencji pogłębiony zostanie namysł...
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają na IX międzynarodową konferencję naukową Etyki mediów Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów (Privacy in Media – Private and Social Media), która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 maja br.   Przewodniczący Konferencji: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof...
Zapraszamy do udziału w sympozjum Po jego śladach... Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów, które odbędzie się 22 kwietnia br. w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Więcej informacji.
Zapraszamy na interdycyplinarne i ekumeniczne międzynarodowe sympozjum Znaczenie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym. Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania w ujęciu katolickim, prawosławnym i protestanckim, które odbędzie się w dniach 8-11 maja 2015 roku.   Organizatorzy: PD Dr. Michaela Hastetter (Międzynarodowy Instytut Teologiczny w Trumau, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu) Ks. prof. dr. hab. Maciej Ostrowski (Katedra teologii...
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII oraz Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego zapraszają na Xi sympozjum z cyklu Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja Św. Urszula Ledóchowska - kobieta w Kościele i społeczeństwie, które odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.    
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach projektu naukowego Biblia w kulturze świata organizuje konferencję naukową na temat Kulturowe tło czytania Biblii. Termin konferencji: 16 kwietnia 2015 roku. Miejsce konferencji: budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków, Aula, I piętro   Komitet naukowy: ks. prof. dr hab. Tomasz Bolesław Jelonek, UPJPII ks. prof. dr hab. Jan Turkiel, AP Słupsk prof. dr hab. Albert Gorzkowski, UJ ks. dr hab. Roman Sieroń, prof...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent" oraz Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów "Nostra Res" zapraszają na konferencję naukową Chrześcijaństwo a ekonomia, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia br. Czas dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju gospodarczego należy już do przeszłości. Nagłe wydarzenia, nieoczekiwane...
Instytyt Historii Sztuki i Kultury oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych zapraszają na konferencję naukową W kręgu kltury zakonnej poświęconej pamięci o. prof. dr. hab. Józefa Benignusa Wanata OCD, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia br.  
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Symbol - znak - rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, która odbędzie się 21 kwietnia 2015 roku w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac prof. Czesława Dźwigaja.

Strony